Николай Японский: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
205 байт добавлено ,  11 месяцев назад
м
; Тропарь, глас 4
{{начало цитаты}}
{{lang-chu2|А҆пⷭ҇лѡвъ є҆динонра́вне и҆ сопресто́льне, ꙳ слꙋжи́телю хрⷭ҇то́въ вѣ́рный и҆ бг҃омꙋ́дрый, ꙳ цѣвни́це и҆збра́ннаѧ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, ꙳ сосꙋ́де преизлива́ющїйсѧ любвѐ хрⷭ҇то́вы, ꙳ ꙗ҆пѡ́нскїѧ землѝ просвѣти́телю, ꙳ ст҃ы́й нїко́лае, і҆ера́рше равноапо́стольне, ꙳ моли́сѧ живонача́льнѣй трⷪ҇цѣ ꙳ ѡ҆ все́мъ твое́мъ ста́дѣ ꙳ и҆ ѡ҆ все́мъ мі́рѣ.}}
{{lang-chu2|Апо́столов единонра́вне и сопресто́льне,/ служи́телю Христо́в ве́рный и Богому́дрый,/ цевни́це избра́нная Боже́ственнаго Ду́ха,/ сосу́де преизлива́ющийся любве́ Христо́вы,/ Япо́нския земли́ просвети́телю,/ святы́й Нико́лае, иера́рше равноапо́стольне,/ моли́ся Живонача́льней Тро́ице/ о всем твое́м ста́де// и о всем ми́ре.}}
{{конец цитаты}}
{{начало цитаты}}
; Ин тропарь, глас 4
{{начало цитаты}}
{{lang-chu2|Я́коꙖ҆́кѡ апо́столома҆пⷭ҇лѡмъ соприча́стника ввъ труде́хтрꙋдѣ́хъ ии҆ возме́здиих/возме́здїихъ Це́рковь тяцр҃ковь стѧ̀ любо́виюсъ почита́етлюбо́вїю почита́етъ,/ святи́телю о́тчест҃лю Нико́лаеѻ҆́ч҃е нїко́лае равноапо́стольне./ Положи́в꙳ Положи́въ бо мно́гими по́двигипѡ́двиги нача́ло Правосла́вияправосла́вїѧ ввъ Япо́нииꙗ҆по́нїи язы́честейꙗ҆зы́честѣй,/ умно́жил еси́ᲂу҆мно́жилъ вє҆сѝ нейвъ ча́дане́й спасе́нияча̑да спⷭ҇нїѧ,/ и꙳ и҆ по кончи́некончи́нѣ прия́тпрїѧ́тъ тятѧ̀ Богбг҃ъ во оби́телиѻ҆би́тели апо́стола҆пⷭ҇лъ Свои́хсвои́хъ по достоя́ниюдостоѧ́нїю./ Сего́꙳ Сегѡ̀ ра́ди мо́лиммо́лимъ тя/тѧ̀: моли́ся Го́сподевимоли́сѧ гдⷭ҇еви пребы́ти ии҆ ввъ пре́дняяпрє́днѧѧ де́лудѣ́лꙋ твоему́твоемꙋ̀ незы́блемунезы́блемꙋ на ве́кивѣ́ки,/ и ввести́сяи҆ вввести́сѧ въ ло́но Це́рквецр҃кве Правосла́вныяправосла́вныѧ всемвсѣ̑мъ поги́бнутипоги́бнꙋти иму́щими҆мꙋ́щымъ,/ умири́тися꙳ ᲂу҆мири́тисѧ мі́рови ми́рови// ии҆ спасти́сяспⷭ҇ти́сѧ душа́мдꙋша́мъ на́шимна́шымъ.}}
{{конец цитаты}}
; Кондак, глас 4
{{начало цитаты}}{{lang-chu2|Стра́нника ии҆ прише́льца прия́тпрїѧ́тъ тятѧ̀ страна́страна̀ Япо́нскаяꙗ҆по́нскаѧ,/ равноапо́стольне святи́телюст҃лю Нико́лаенїко́лае,/ в нейвъ жене́йже испе́рваи҆спе́рва позна́лпозна́лъ еси́є҆сѝ себе́себѣ̀ я́коꙗ҆́кѡ чу́ждагочꙋжда́го,/ оба́че теплоту́ѻ҆ба́че итеплотꙋ̀ свети҆ Христо́всвѣ́тъ источа́яхрⷭ҇то́въ и҆сточа́ѧ,/ прелага́л еси́прелага́лъ враги́є҆сѝ твоя́враги̑ втвоѧ̀ сы́нывъ духо́вныясыны̀ дх҃ѡ́вныѧ,/ и́мже꙳ и҆̀мже раздая́разда́й благода́тьблⷣгть Бо́жиюбж҃їю, созида́лсозида́лъ еси́є҆сѝ Це́рковьцр҃ковь Христо́вухрⷭ҇то́вꙋ,/ о нейѡ҃ жене́йже ны́нены́нѣ моли́сямоли́сѧ,/ и тебе́и҆ тебѣ̀ бо сы́нове ея́є҆ѧ̀ ии҆ дще́ридщє́ри взыва́ютвзыва́ютъ:// ра́дуйся꙳ ра́дꙋйсѧ, па́стырю до́брый нашна́шъ.}}
{{конец цитаты}}
{{начало цитаты}}

Навигация