Хелмско-Люблинская епархия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Хелмско-Люблинская епархия — упразднённая римско-католическая епархия, существовавшая с 1375 по 1807 год. В 1807 году на её территории была образована архиепархия Люблина.

Католическая холмская епархия возникла на территории Червенских городов, которые были предметом спора между Рюриковичами и Пястами. В первой половине XIII века Холм стал центром удельного княжества Галицко-Волынского государства, созданного Даниилом Галицким (он также создал в Холме православную епархию). В 1340—1387 годах между Польшей, Великим княжеством Литовским и Венгрией разгорелась война за галицко-волынское наследство. Земли бывших Червенских городов (часть Владимирского княжества) захватил около 1340 года Казимир III Великий. Дальнейшая борьба за Галицкую Русь и натиск Литвы заставили польского короля отдать Холмщину в ленное владение Юрию Наримунтовичу, брату ещё не рождённого Владислава Ягайла, под именем княжества Белзского. Это княжество было формальным леном одновременно и Польского королевства, и Великого княжества Литовского.

Литература

[править | править код]
 • Baliński M. Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, Warszawa 1885/1886.
 • Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900.
 • Abraham W., Powstanie organizacji kościoła katolickiego na Rusi, Lwów 1904.
 • Boratyński L., Najdawniejsze relacje biskupów polskich o stanie diecezji (relationes status ecclesiarum) w archiwach Kongregacji del Concilio w Rzymie, Kraków 1916.
 • Łempicki S., Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573—1605, Kraków 1921.
 • Sochaniewicz K., Wzrost biskupstwa chełmskiego do połowy XVI w. we «Wschód Polski» 2 (1921).
 • Młynarczyk S., Z dziejów seminarium duchownego łacińskiej diecezji chełmskiej w Krasnymstawie, w «Roczniki Humanistyczne» 4 (1953) z. 3, Lublin.
 • Szostkiewicz Z., Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, Rzym 1954.
 • Stopniak F., Dzieje Kapituły Zamojskiej, Lublin 1962.
 • Pałka P., Prałatury i kanonie katedralnej kapituły chełmskiej obrządku łacińskiego w «Prawo Kanoniczne» 18 (1975) z. 1-2, Warszawa.
 • Pałka P., Powstanie i organizacja wewnętrzna kolegium wikariuszy katedralnych diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego w Krasnymstawie w «Prawo Kanoniczne» 20 (1977) z. 1-2, Warszawa.
 • Encyklopedia katolicka T III, Lublin 1979.