Служебные списки

Проект:Белоруссия/Списки/Список поэтов и писателей Белоруссии

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Писатели и поэты Беларуси — это писатели и поэты, работавшие в различные времена на территории Беларуси в современных границах, независимо от их национальности и языка, на котором они создавали литературные произведения.Змитрок Бядуля

Писателей и поэтов Беларуси необходимо отличать от белорусских писателей — писателей, создававших произведения на белорусском языке (при этом не учитываются их происхождение, гражданство и место проживания).

X—XVIII века[1][править код]

XIX век[править код]

Первая половина XX века (1901—1945)[править код]

Вторая половина XX века (1945—1991)[править код]

Современные авторы (после 1991 года)[править код]

Известные писатели и поэты Белоруссии[править код]

Примечания[править код]

 1. Время творчества (в данном случае) — написание или издание большинства произведений, «◊» — писатели и поэты, продолжающие активное творчество и в следующий период, зелёным цветом выделены народные писатели БССР и независимой Беларуси, оранжевым цветом выделены народные поэты БССР, в скобках указан год присвоения почётного звания

Источники[править код]

 • Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік : У 6 тамах / Мальдзіс, А. В.. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1992—1995. — 5600 экз. — ISBN 985-11-0022-6.
 • Гардзіцкі, А. К. Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. — 653 с. — 22 000 экз. — ISBN 5-340-00709-Х.

Литература[править код]

 • Беларуская літаратура : ХІ—ХХ стст.: Дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі, У. Г. Кароткі, П. І. Навуменка і інш. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 2001.
 • Гарэцкі, М. Гісторыя беларускае літаратуры. — Мн., 1992.
 • Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : У 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн., 1999—2003. — Т. 1: 1901—1920; — Т. 2: 1921—1941; — Т. 3: 1941—1965; — Т. 4, кн. 1: 1966—1985; кн. 2: 1986—2000 .
 • Гісторыя беларускай літаратуры : ХІХ — пачатак ХХ ст.: / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 1998.
 • Гісторыя беларускай літаратуры : ХХ стагоддзе: 20—50-я гг.: / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. 2-е выд., дапрац. — Мн., 2000.
 • Гісторыя беларускай савецкай літаратуры : 1941—1980 / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мн., 1983.
 • Кавалёў С. В. Героіка-эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца ХVI ст. — Мн., 1993.
 • Кавалёў С. В. Літаратура Беларусі позняга Рэнесансу : жанры, творы, асобы. — Мн., 2005.
 • Лазарук М. А. Беларуская паэма ў другой палавіне ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя. — Мн., 1970.
 • Лойка А. А. Гісторыя беларускай літаратуры : Дакастрычніцкі перыяд: У 2 ч. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн., 1989. — Ч. 2.
 • Лявонава Е. А. Агульнае і адметнае : Творы беларус. пісьменнікаў ХХ ст. у кантэксце сусветнай літаратуры. — Мн., 2004.
 • Максімовіч В. А. Шыпшынавы край : Старонкі бел. літ. 20—30-х гг. ХХ ст.: Дапам. для наст. — Мн., 2002.
 • Мальдзіс А. І. На скрыжаванні славянских традыцый : Літаратура Беларусі пераходнага перыяду : другая палавіна ХVII—ХVIII ст. — Мн., 1980.
 • Мішчанчук М. І., Шпакоўскі, І. С. Беларуская літаратура ХХ ст.: Вучэб. дапам. — Мн., 2001.
 • Пачынальнікі : З гiст.-лiт. матэрыялаў XIX ст.: Зборнiк / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я.Купалы. — Мн.: Беларус. навука, 2003.
 • Саверчанка І. В. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі. Адраджэнне і ранняе барока. — Мн., 1998.
 • Саверчанка І. В. Старажытная паэзія Беларусі : ХVI — першая палова ХVII ст. — Мн., 1992.
 • Семяновіч А. А. Гісторыя беларускай драматургіі. ХІХ — пачатак ХХ ст. — Мн., 1985.
 • Тарасюк Л. К. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай паэзіі ХІХ — пачатку ХХ стст. — Мн., 1999.
 • Чамярыцкі В. А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. — Мн., 1969.
 • Штэйнер І. Ф. Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя. — Мн., 2002.
 • Яскевіч А. А. Абранне вечнасці. Універсалізм традыцыі і гістарызм сучаснасці. — Мн., 1999.

См. также[править код]