Гимн Мальдив

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Приветствуем нашу страну
ޤައުމީ ސަލާމް, Qaumii salaam
Автор слов Мухаммад Жамель Диди, 1948
Композитор В. Д. Амарадева, 1972
Страна  Мальдивы

Инструментальная версия

Приветствуем нашу страну (мальд. ޤައުމީ ސަލާމް) — гимн Мальдив. Он был введён в 1972 году. Слова гимна написал Мухаммад Жамель Диди в 1948 году, музыку создал в 1972 году шри-ланкийский композитор Ваннакуваттавадуге Дон Амарадева.

История[править | править код]

До 1948 года королевский оркестр в особо торжественных случаях исполнял без слов песню Salaamathi в резиденции султана. Позже было заявлено о необходимости написания текста и новой мелодии. Текст был написан в 1948 году Мухаммадом Жамелем Диди. Незадолго до визита королевы Елизаветы II на Мальдивы было принято решение о скорейшем создании новой мелодии для гимна. Оригинальный текст 1948 года был немного исправлен с целью подчеркнуть, что Мальдивы являются республикой с 1968 года.

Текст гимна[править | править код]

На мальдивском языке[править | править код]

Тана Кириллица Транскрипция знаками МФА

:ކޯރަސް އެވެ
ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ދިވެހީންގެ އުންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ

ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް އެވެ[1]

Коорас эве:
Гаумий ми экуверикан матий тибеген курийме салаам.
Гаумий бахун гина хеё дуаа курамун курийме салаам.

Гаумий нишаанах хуруматаа эку бооланбай тибеген,
Аудаа накан либиген э ваа дида ах курийме салаам.

Коорас эве

Насраа насийба каамияабу ге рамзаках хименей,
Фессаа ратаай худаа экий фенумун курийме салаам.

Коорас эве

Фахраа шараф гаумах э хоодай девви баталуннах,
Зикрааге мативери лъентакун адугай курийме салаам.

Коорас эве

Дивехийнге уммен кури арай силмаа салааматугаа,
Дивехийнге нан молъу вун адай тибеген курийме салаам.

Коорас эве

Миниванкамаа маданийятаа либиген ми ааламугаа,
Диниген хитаама такун тибун эдиген курийме салаам.

Коорас эве

Дийнаай вериннах хеё хитун хурумай адаа курамун,
Сийдаа вафаатерикан матий тибеген курийме салаам.

Коорас эве

Даулатуге абураа иззатаа мативери веген абадах,
Аудаана вун эди хеё дуаа курамун курийме салаам.

Коорас эве

[koː.ɾas e.ʋe]
[gau̯.miː mi e.ku.ʋe.ɾi.kan̪ ma.t̪iː t̪i.be.gen̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]
[gau̯.miː ba.hun̪ gi.na he.jo d̪u.ʕaː ku.ɾa.mun̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[gau̯.miː n̪i.ʂaː.nah huɾ.ma.t̪aː e.ku boː.lan̪.ba(i̯) t̪i.be.gen̪]
[au̯.d̪aː n̪a.kan̪ li.bi.gen̪ e.waː d̪i.d̪a (j)ah ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[n̪as.ɾaː n̪a.siː.baː kaː.mi.jaː.bu ge ɾam.za.kah hi.me.n̪eː]
[fes.saː(i̯) ɾa.taː.i hu.daː e.kiː fe.n̪u.mun̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[fax.ɾaː ʂa.ɾaf gau̯.mah e.hoː.d̪a.i d̪eʋ.ʋi ba.t̪a.lun̪.n̪ah]
[zik.ɾaː.ge ma.t̪i.ʋe.ɾi ɭen̪.t̪a.kun̪ a.d̪u.ga(i̯) ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[d̪i.ʋe.hiːn̪.ge um.men ku.ɾi a.ɾa.i sil.maː sa.laː.ma.t̪u.gaː]
[d̪i.ʋe.hiːn̪.ge n̪an̪ mo.ɭu ʋun̪ a.d̪a(i̯) t̪i.be.gen̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[mi.n̪i.wan̪.ka.maː ma.d̪a.nij.ja.t̪aː li.bi.gen̪ mi ʕaː.la.mu.gaː]
[d̪i.n̪i.gen̪ hi.t̪aː.ma.t̪a.kun̪ t̪i.bun̪ e.d̪i.gen̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[d̪iː.naː(.)i ʋe.ɾin̪.n̪ah he.jo hi.t̪un̪ hu.ɾu.ma(i̯) a.d̪aː ku.ɾa.mun̪]
[siː.d̪aː wa.faː.t̪e.ɾi.kan̪ ma.t̪iː t̪i.be.gen̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

[d̪au̯.la.t̪u.ge a.bu.ɾaː ʕiz.za.t̪aː ma.t̪i.ʋe.ɾi ʋe.gen̪ a.ba.d̪ah]
[au̯.d̪aː.na wun̪ e.d̪i he.jo d̪u.ʕaː ku.ɾa.mun̪ ku.ɾiː.me sa.laːm]

[koː.ɾas e.ʋe]

В других алфавитах[править | править код]

Деванагари Насталик Дивехи летин

कोरस एवे:
क़ौमी मि एकुवेरिकन मती तिबेगेन कुरीमे सलाम,
क़ौमी बहुन गिन हेयो दुˤआ कुरमुन कुरीमे सलाम।

क़ौमी निशानह हुरुमता एकु बोलन̆बै तिबेगेन,
औदा नकन लिबिगेन ए वा दिदा आह कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

नसरा नसीबा कामियाबु गे रम्ज़काह हिमेनेय,
फ़ेस्सा रताइ हुदा एकी फ़ेनुमुन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

फ़ख़रा शरफ़ गौमाह ए होदै देव्वि बतलुन्नह,
ज़िक्रागे मतिवेरि ल्हेन̆तकुन अदुगै कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

दिवेहींगे उम्मेन कुरि अरै सिलमा सलामतुगा,
दिवेहींगे नन मोल्हु वुन अदै तिबेगेन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

मिनिवन्कमा मदनिय्यता लिबिगेन मि ˤआलमुगा,
डिनिगेन हितामा तकुन तिबुन एदिगेन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

दीनाइ वेरिन्नाह हेयो हितुन हुरुमै अदा कुरमुन,
सीदा वफ़ातेरिकन मती तिबेगेन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

दौलतुगे अबुरा ˤइज़्ज़ता मतिवेरि वेगेन अबदह,
औदाना वुन एदि हेयो दुˤआ कुरमुन कुरीमे सलाम।

कोरस एवे

کورس ايوي:
قومی می ایکوویرکن متی تیبیگن کوریمیں سلام،
قومی بہون گن ہیو دعا کورمون کوریمیں سلام۔

گومی نشانہ ہورومتا ایکوبولنبے تیبیگن،
اودا نکن لیبی گینے وا دید آہ کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

نسرا نسیباکامیابو گے رمزکاہ ہیمینی،
فوسا رتائی ہودا ایکی فینومون کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

فخرا شراف گومائے ہودائی دیوی بتلون،
زکراگے متیویری لہینتکون ادوگی کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

دیویہنگے اوممییہ کوری اری سلما سلامتوگی،
دیویہنگینن مولہو وون ایدی تیبیگن کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

مینیونکما مدنییتا لیبیگین می الموگے،
دینیگین ہیتا متکون تیبون ایدیگین کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

دینائی ویرتراہ ہییو ہیتون ہورمی ادا کورمون،
سیدا وفاتیریکن متی تیبیگن کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

دولتوگے ابورائی اززاتا متیویری ویگین ابداہ،
اودانا وون ایدی ہییو دعا کورمون کوریمیں سلام۔

کورس ايوي

Kooras eve:
Qaumii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam.
Qaumii bahun gina heyo duaa kuramun kuriime salaam.

Qaumii nishaanah hurumataa eku boolanbai tibegen,
Audaa nakan libigen e vaa dida ah kuriime salaam.

Kooras eve

Nasraa nasiibaa kaamiyaabu ge ramzakah himenee,
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kuriime salaam.

Kooras eve

Fakhraa sharaf gaumah e hoodai devvi batalunnah,
Zikraage mativeri lhentakun adugai kuriime salaam.

Kooras eve

Divehiinge ummen kuri arai silmaa salaamatugaa,
Divehiinge nan molhu vun adai tibegen kuriime salaam.

Kooras eve

Minivankamaa madaniyyataa libigen mi aalamugaa,
Dinigen hitaama takun tibun edigen kuriime salaam.

Kooras eve

Diinaai verinnah heyo hitun hurumai adaa kuramun,
Siidaa vafaaterikan matii tibegen kuriime salaam.

Kooras eve

Daulatuge aburaa izzataa mativeri vegen abadah,
Audaana vun edi heyo duaa kuramun kuriime salaam.

Koras eve

Перевод[править | править код]

Мы салютируем о вас в этом национальном единстве.
Мы салютируем о вас, с добрыми пожеланиями на национальном языке,
Склонив головы к национальному символу.
Мы салютируем флаг, который имеет огромную мощь;
Он падает в сферу победы, удачи и успеха
С зеленым и красным, и белым, поэтому мы салютируем о нём.
Для тех героев, которые отыскали честь и гордость нации.
Мы даем салют сегодня в честь эгиды стихов памяти.
Народ возьмёт мальдивский остров под охрану и защиту
А имя мальдивского острова станет великим.
Поэтому мы обещаем салют.
Мы хотим получить свою свободу и прогресс в этом мире
И за свою свободу от печали, мы салютируем.
С полным уважением и искреннем благословеньем к религии и нашим лидерам,
Мы салютируем о вас в прямоте и правде.
Пусть государство когда-нибудь облагородит почетом и уважением.
С добрыми пожеланиями за вашу неустанную силу, мы преклоняемся перед вами.

Примечания[править | править код]

  1. Maldives – nationalanthems.info. Дата обращения: 29 января 2023. Архивировано 29 сентября 2013 года.

Ссылки[править | править код]