Третий Константинопольский собор

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Третий Константинопольский собор
др.-греч. Γ΄ Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης
Дата 680681 годы
Признаётся Православие, Католицизм
Предыдущий Собор Второй Константинопольский собор
Следующий Собор Трулльский собор (православие)
Второй Никейский собор (католицизм)
Созван Константином IV
Число собравшихся 174
Обсуждавшиеся темы Монофелитство, человеческая и божественная воли Иисуса Христа
Документы и заявления осуждение монофелитства
Хронологический список Вселенских соборов
Шестой Вселенский Собор (миниатюра Хроники Константина Манасии)
Шестой Вселенский Собор (роспись Успенского Собора Киево-печерской Лавры)

Тре́тий Константино́польский собо́р, также Шесто́й Вселе́нский Собо́р — Вселенский собор, прошедший в 680681 годах в Константинополе при императоре Константине Погонате.

Собор созван был против учения монофелитов, которые признавали в Иисусе Христе два естества, Бога и человека, но одну Божественную волю. Монофелитство было униональным исповеданием, созданным патриархом Константинопольским Сергием по воле императора Ираклия. Целью императора было примирение противоборствующих во Вселенской церкви христологических партий диофизитов-халкидонитов и миафизитов-нехалкидонитов. Против этой идеи выступили Софроний Иерусалимский и константинопольский монах Максим Исповедник. Учение Максима Исповедника было принято папой Мартином и Римской Церковью на Латеранском соборе, что вошло в противоречие с официальным вероисповеданием империи, за что Максим и Мартин были подвергнуты репрессиям, но впоследствии это учение было принято и греческим Востоком на Третьем Константинопольском соборе.

Участники[править | править код]

Шестой Вселенский Собор стал самым продолжительным из всех соборов: собор открылся 7 ноября 680 года, а окончился 16 сентября 681 года. Число участников собора всё время возрастало. На первом заседании присутствовало 43 епископа, на последнем 174 (среди них легаты Римского папы). Сам император присутствовал на 11 первых заседаниях и на последнем, где подписался под соборными протоколами с формулировкой «читал и одобрил»[1].

Постановления[править | править код]

Главными защитниками монофелитства на соборе являлись Макарий Антиохийский, Петр Никомидийский и Соломон Кланейский из Галатии. Православные епископы собора не могли признать, как утверждал Макарий, что предыдущие Вселенские соборы учили о едином действовании и единой воле Иисуса Христа. Тогда Константинопольский патриарх Георгий заявил о своём согласии с диофизитским учением о двух волях Иисуса Христа, а Макарий Антиохийский был низложен. Петр Никомидийский и Соломон Кланейский подали православные изложения. Сторонники монофелитства патриархи Константинопольские Сергий, Пирр, Павел и Петр, а также Феодор Фаранский, патриарх Александрийский Кир и римский папа Гонорий были преданы анафеме посмертно[2].

Шестой Вселенский Собор осудил и отверг учение монофелитов как ересь, и постановил признавать в Иисусе Христе два естества — Божеское и человеческое, и по этим двум естествам — две воли[3], но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна воле Божественной. Обе воли во Христе соединены между собой неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно.

Собор также осудил и отверг учение моноэнергизм как ересь, и определил, что во Христе два естественных действия — Божеское и человеческое[4]. Оба действия во Христе соединены между собой неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно.

Догмат Шестого Вселенского собора[править | править код]

На греческом:

Καὶ δύο φυσικὰς θελήσεις ἤτοι θελήματα ἐν αὐτῷ [Ἰησ. Χριστῷ] καὶ δύο φυσικὰς ἐνεργείας ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀμερίστως, ἀσυγχύτως, κατὰ τὴν τῶν ἁγίων πατέρων διδασκαλίαν ὡσαύτως κηρύττομεν· καὶ δύο μὲν φυσικὰ θελήματα οὐχ᾽ ὑπεναντία, μὴ γένοιτο, καθὼς οἱ ἀσεβεῖς ἔφησαν αἱρετικοί, ἀλλ᾽ ἑπόμενον τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα, καὶ μὴ ἀντιπίπτον ἢ ἀντιπαιλαῖον, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ὑποτασσόμενον τῷ θείῳ αὐτοῦ καὶ πανσθενεῖ θελήματι· ἔδει γὰρ τὸ τῆς σαρκὸς θέλημα κινηθῆναι, ὑποταγῆναι δὲ τῷ θελήματι τῷ θεϊκῷ κατὰ τὸν πάνσοφον Ἀθανάσιον.[5]

На латыни:

Et duas naturales voluntates in eo [Jesu Christo], et duas naturales operationes indivise, inconvertibiliter, inseparabiliter, inconfuse secundum sanctorum patrum doctrinam adæque prædicamus; et duas naturales voluntates non contrarias, absit, juxta quod impii asseruerunt hæretici, sed sequentem ejus humanam voluntatem, et non resistentem vel reluctantem, sed potius et subjectam divinæ ejus atque omnipotenti voluntati. Oportebat enim carnis voluntatem moveri, subjici vero voluntati divinæ, juxta sapientissimum Athanasium.[6]

На русском:

И две естественные воли или хотения в Нем, и два естественные действия, неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно, по учению святых отец наших, так же проповедуем два же естественные хотения не противные, да не будет, так как нечестивые еретики говорят, но Его человеческое хотение, последующе, и не противостоящее, или противоборствующее, паче же и подчиняющееся Его Божественному и Всемогущему хотению. Ибо по учению премудрого Афанасия надлежало воли плоти быть в действии, но подчинятся воли божественной.[7]

Через 11 лет был созван так называемый Трулльский собор, чьи заседания проходили в царской палате, называемой Трулла, для решения вопросов, по преимуществу относящихся к церковной дисциплине. В этой же палате проходила большая часть заседаний Шестого Вселенского собора. На Востоке решения Трулльского собора впоследствии вошли в канонические сборники как решения Шестого Вселенского собора; на Западе решения Трулльского собора приняты не были[8].

Существует мнение, что этот Собор установил дату летоисчисления (см. константинопольская эра): от библейского «сотворения мира» с началом 1 сентября 5509 г. до н. э.[9] Однако среди 102 правил Шестого Вселенского собора нет особого правила, касающегося начала летоисчисления. В контексте 3-го правила есть упоминание года: «…согласно определяем, чтобы связавшиеся вторым браком, и даже до пятьнадцатаго дня протекшаго месяца января, минувшаго четвертаго индикта, шесть тысяч сто девяносто девятаго года, остававшиеся в порабощении греху…»[10].

Примечания[править | править код]

 1. Карташев А.В. Вселенские Соборы. Париж, 1963. VI Вселенский Собор (680—681 гг.). Дата обращения: 28 августа 2007. Архивировано 6 января 2011 года.
 2. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Шестой вселенский собор. Архивная копия от 24 октября 2021 на Wayback Machine
 3. О шестом вселенском соборе. Дата обращения: 31 января 2013. Архивировано из оригинала 11 августа 2013 года.
 4. Лебедев Алексей Петрович Вселенские соборы VI, VII и VIII веков. (Том IV) 1897 (Часть 2) стр. 118. Дата обращения: 26 июля 2015. Архивировано 27 октября 2021 года.
 5. Actio XVIII. in Mansi, Conc., Tom.XI. pp.637. Дата обращения: 23 декабря 2012. Архивировано 15 декабря 2015 года.
 6. Creeds of Christendom, with a History and Critical notes. Volume II. The History of Creeds. — Christian Classics Ethereal Library. Дата обращения: 23 декабря 2012. Архивировано 18 апреля 2012 года.
 7. Деяния Вселенских Соборов. Том 6. Страница 221. Дата обращения: 27 декабря 2012. Архивировано 22 февраля 2015 года.
 8. Деяния Вселенских Соборов. Том 6. К читателем о так называемых правилах шестого собора. Дата обращения: 26 июля 2015. Архивировано 22 сентября 2016 года.
 9. Уваров В. А. Оборотная сторона календарной реформы Юлия Цезаря. Архивная копия от 31 мая 2008 на Wayback Machine
 10. Правила Святого Вселенского VI Собора, Константинопольского. Правило 3.

Литература[править | править код]

 • Воспоминание VI Вселенского Собора // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского : 12 кн., 2 кн. доп. — М.: Моск. Синод. тип., 1903—1916. — Т. V: Январь, День 23. — С. 815.
 • Воспоминание Шестого Вселенского Собора // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского : 12 кн., 2 кн. доп. — М.: Моск. Синод. тип., 1903—1916. — Т. XII: Август.

Научно-богословская литература[править | править код]

 1. Jean Meyendorff. Le Christ dans la Theologie Byzantine. Paris, 1968. (На английском: John Meyendorff. Christ in the Eastern Christian Thought. New York, 1969. Русский перевод: Прот. Иоанн Мейендорф. «Иисус Христос в восточном православном богословии». М., 2000).
 2. Еп. Григорий (В. М. Лурье). История византийской философии. Формативный период. СПб., Axioma, 2006. XX + 553 с. ISBN 5-901410-13-0 Оглавление.
 3. В. В. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Том 4.
 4. А. В. Карташёв. Вселенские Соборы. Париж, 1963.

Ссылки[править | править код]