Чтец (клирик)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Поставление во чтеца студентов-свещеносцев, завершающих обучение в Сретенской духовной семинарии

Чтец (греч. αναγνώστης, лат. lector) в христианстве — первая (если не считать степень свещеносца, которая фактически не выделяется в особую)[1] степень низшего клирика, основная задача которого громко читать для всех присутствующих в храме во время общественного богослужения некоторые тексты Священного Писания, молитвы и возгласы.

История[править | править код]

По древней традиции, чтецы не только произносили молитвы в христианских храмах, но и растолковывали значение трудно понятных текстов, переводили их на языки своей местности (латинский, греческий, арамейский, коптский, сирийский, армянский), произносили проповеди, обучали новообращённых и детей, пели различные гимны (песнопения), занимались благотворительностью, имели и другие церковные служения.

Уже в древней церкви пели, читали и произносили проповеди в храмах только мужчины, и обязательно посвящённые (исключение делалось только рукоположенным диаконисам и монахиням). Поэтому посвящёнными чтецами могут быть только мужчины.

В 1994 году ректор Московской духовной академии и семинарии епископ Филарет (Карагодин), по благословению патриарха Алексия II, ввёл обычай посвящать во чтецов всех выпускников мирян, семинарии и академии[источник не указан 3020 дней]. Такая практика распространилась и на другие семинарии и некоторые духовные училища Русской православной церкви.

Условия поставления[править | править код]

Более низшей ступенью низших клириков перед чтецом является свещеносец. Нижней границей возраста для поставления во чтеца, согласно разделу Кормчей книги «О поставлении церковных чинов» (43-й раздел в 42-й главе «От свитка новых заповедей Иустиниана царя»), является 15 лет[2].

Во многих случаях ставленники во диаконы пребывают в духовном сане чтеца (клирика) лишь несколько минут (между посвящением в свещеносцы и посвящением в иподиаконы).

В Православной церкви чтецы посвящаются архиереями (в монастырях — игуменами[3]) через особый обряд хиротесию, иначе называемый «поставлением». Это посвящение совершается из свещеносца, после которого может последовать его рукоположение в иподиакона, а затем во диакона, далее — во священника и высшее — во епископа (архиерея). Неженатый и не монашествующий православный чтец (певец) ещё имеет право вступить в христианский брак, а рукоположенный во иподиакона и выше уже не может законно венчаться.

Чинопоследование поставления[править | править код]

Порядок совершения церковного обряда поставления во чтеца находится в Чиновнике архиерейского священнослужения[4]. Поставление во чтеца обычно совершается в храме в начале литургии либо сразу после облачения архиерея на кафедре или в алтаре (во время чтения часов), либо уже во время пения антифонов (посреди храма)[5]:

И́же всю̀ тва́рь све́том просвети́вый чуде́с твои́х Го́споди, пре́жде е́же бы́ти, коего́ждо предложе́ния предве́даяй и служи́ти тебе́ хотя́щия укрепля́яй, са́м и раба̀ твоего̀, имя, предходи́ти свещено́сца святы́м твои́м та́инством изво́лившаго, украсѝ нескве́рными твои́ми и непоро́чными оде́ждами: да, просвеще́н, и в бу́дущем сре́тив ве́ке, прии́мет жи́зни нетле́нный вене́ц, со избра́нными твои́ми веселя́ся во присносу́щном блаже́нстве.

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, изберѝ раба̀ твоего̀ сего̀ и освяти́ его̀: и да́ждь ему́ со вся́кою му́дростию и ра́зумом боже́твенных твои́х слове́с поуче́ние и прочита́ние твори́ти, сохраня́я его́ во непоро́чном жи́тельстве.

 • Чтение посвящаемым Апостола, поклонение архиерею,
 • Снятие фелони,
 • Третье троекратное благословение архиереем поставляемого,
 • Осенение архиереем стихаря над крестом,
 • Облачение чтеца/чтецов в стихарь,
 • Назидание архиерея об обязанностях чтеца,
 • Благословение Господне, наречение во чтеца конкретного храма (обычно в котором совершалось посвящение),
 • Вручение чтецу/чтецам лампады (подсвечника со свечой),
 • Если новопоста́вленного чтеца далее не посвящают во иподиакона, то он (или группа новопоставленных чтецов) поворачивается к алтарю, крестится, кланяется, затем поворачивается к архиерею, кланяется ему, и двумя колоннами следует в алтарь диаконскими дверями,
 • Причащение новопоставленных чтецов с мирянами на ближайшей литургии,
 • Поздравление с посвящением и торжественное вручение свидетельства о хиротесии во чтеца.

Принадлежности чтеца[править | править код]

Чтец должен носить подрясник, поясок и скуфью (не всегда). Во время клерикального пострига на свещеносца надевают облачение его сана — малую фелонь[6], которая затем снимается после поставления человека в чтеца, после этого происходит облачение во стихарь[7].

В православных храмах Востока и Греции чтецы (певцы) носят рясы[8][9][10].

Недопустимо путать чтеца — клирика, особо посвящённого священноначалием, и псаломщика — одного из прихожан или прихожанок, временно назначенных руководить приходским клиросом, несмотря на то, что клирики иногда бывают регентами и хозяйственными работниками при храмах.

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

 1. Православная энциклопедия «Азбука веры». Дата обращения: 24 марта 2016. Архивировано 5 апреля 2016 года.
 2. Кормчая. Напечатана с оригинала патриарха Иосифа. — М.: Журнал «Церковь», 1912 (1650). стр 779 или лист 322. Дата обращения: 8 октября 2022. Архивировано 1 марта 2014 года.
 3. Церковное право, Раздел 17 читать, скачать — протоиерей Владислав Цыпин. Дата обращения: 12 ноября 2015. Архивировано 23 ноября 2015 года.
 4. Архиерейский чиновник. Книга 1. Чи́нъ на поставле́ніе чтеца̀ и҆ пѣвца̀ быва́етъ си́це: Дата обращения: 14 декабря 2018. Архивировано 15 декабря 2018 года.
 5. может совершаться и на всенощном бдении и во внебогослужебное время
 6. Чин бываемый на поставление свещеносца Большой Потребник. Дата обращения: 8 апреля 2013. Архивировано 31 декабря 2013 года.
 7. Архиерейский Чиновник Чин посвящение в чтеца. Архивировано 8 августа 2014 года.
 8. Греческий-церковный-хор. Дата обращения: 29 февраля 2016. Архивировано из оригинала 11 марта 2016 года.
 9. Впервые в России Греческий Византийский хор исполнит Песнопения Честному Кресту. Дата обращения: 29 февраля 2016. Архивировано из оригинала 8 марта 2016 года.
 10. Греческий хор «Мастера певческого искусства». Дата обращения: 29 февраля 2016. Архивировано 7 июля 2013 года.

Литература[править | править код]

Ссылки[править | править код]